kolmapäev, 9. november 2016

ITIL 2011
ITK16: Infotehnoloogilise taristu ülalhoid organisatsioonis
Iseseisev töö:
Ettevõtte kirjeldus/Organisatsiooni vajadused.

Mis on ITIL? Vaata selgitavat videot: https://www.youtube.com/watch?v=vBguassbAzo
ITIL alused: https://www.youtube.com/watch?v=oqmkX_E1c1M
Teenuse haldamise elutsükkel: https://www.youtube.com/watch?v=oqmkX_E1c1M

Ettevõtte infosüsteem: ERP - Enterprice Resource Planning
Moodulid:

 1. Tarneahela haldus
 2. Tootmise haldus
 3. Tööde planeerimine
 4. Toote andmete haldus
 5. Teenus(t)e haldus
 6. Inimressursside haldus
 7. Müügikorraldus
 8. Ettevõtte tootluse haldus
 9. Valitsemine, riskid ja reeglitele vastavus
 10. Äri arhitektuur
 11. Rahvusvaheline (üldine) ärijuhtimine
 12. Projektihaldus
 13. Finantshaldus
 14. Kliendisuhete haldus
Taignakärude liikumise automatiseerimine
On olemas robotid ja RFID
Soomlased panid raudtee vagunitele RFID tagid külge ja kasutus paranes 20 %

Loome uue tarkvara (tellime Codeborne käest)
RFID lugeja hind: 25 €
RFID tag 1 €/tk

Teenus: Taignakärude jälgimis- ja juhtimissüsteem

Teenuse projekteerimise pakett 
Päis: 
Taignakärude jälgimis- ja juhtimissüsteem, omanik Väino Liimann,
Kooskõlastatud: 
Juhan Juurikas, Teenuse disaini haldur
Peeter Pulk, Mahuhaldur
Anne Teeaaru, Mahuhaldur
Piret Pagar, IT teenuse järjepidevuse haldur
Ants Kõvapea, Infoturbe haldur
Reet Mets, Vastavuse haldur
Hille Arupuu, Finantshaldur
Üksikasjalik nõuete määratlus
Sissejuhatavad laused saab lisada siis, kui see osa on valmis
Teenuse taseme nõuded
(Teenus kliendi vaatenurgast, määratledes üksikasjalikud teenuse taseme sihtväärtused , vastastikused kohustused ja muud kindla klientide grupi nõuded (soovid)) 
Kliendiks on tootmisosakond. (Temaga me sõlmime hiljem SLA)
#1 Kärude liiklus peab olema tagatud 24/7/365
#2 Suurim seisakute kogukestvus aastas on 5 tundi
// SLA näited: https://www.elisa.ee/et/ariklient/internet/internet-kontoris/sla, http://www.aripaev.ee/uudised/2003/03/17/teenustaseme-leping-annab-kindlust
Funktsionaalsed nõuded
Liideste nõuded:
FN1: RFID lugeja info peab saabuma TCP porti 1255
Ärireeglid (ärinõuded):
FN2: Tellimusi võtab vastu klienditeenindaja
Regulatiivsed ja vastavusnõuded
FN3: Õhuliidesed peavad vastama ISO/IEC 18000, ISO/IEC 15693 ja ISO/ IEC 14443 standarditele
FN4: Kogu andmeliiklus serveri, RFID lugejateja kontrollerite vahel tuleb krüpteerida vähemalt RSA256 võtmega
3 Infoturbe nõuded 
1 Kõik RFID lugejad tuleb monteerida ärandamisvastaseid meetemeid kasutades;
Kõik RFID lugejad tuleb kindlustada IF kindlustuses.
4 Vastavuse nõuded
1 Seadmed peavad olema kooskõlas EÜ määrusega 1935/2004 art 17.
2 Seadmete paigaldamisel peab arvestama EV Toiduseaduse peatüki Käitlemise üldnõuded reeglitega
5 Arhitektuurilised piirangud
1 RFID sedmed peaksid omama kaitseümbist ja vastama toiduhügieeni nõuetele
6 Liidestele esitatvad nõuded
1 Andmeside toimub TCP port 1255 kaudu
2 Liikumisajuri kontrolleri liidesed peavad võimaldama kaughaldust
7 Migreerimisnõuded
1 Kontrollerite tarvara uuendamisel on vaja arvestada uue tarkvara ühilduvust olemasolevate liideste ja TCP protokolliga
8 Käitlusnõuded
1 Väljakujunenud kärude marsruudid tuleb varundada vähemalt 1 kord kalendrikuus
2 Uute kontrollerite paigaldamisel taastada käru marsruut varundusfailist
9 Nõutavad juurdepääsu õigused
1 Hädaolukorras peab olema tagatud kontrolleritele juurdepääs ettevõtte IT spetsialistil
Teenustööd ja teenuse parendamise põhimõtted
TEENUSTÖÖD
1 Riskihalduse ja teenusega seotud küsimuste lahendamine
Riskihaldus teostatakse kooskõlas ISO 31000 reeglitega, teenusega seotud kogunenud ettepanekud ja arvamused analüüsitakse kord kvartalis
2 Nõutavad mõõdikud, monitoorimine ja aruandlus
Kärude liikumise marsruudi täpsust saab registreerida RFID lugejate andmete põhjal, seetõttu on vaja lugejatelt tulevaid andmeid monitoorida monitoorimisserveri poolt ja igapäevaselt logid salvestada ClearStream RFID tarkvaraga (selle hind on 2500 USD)
3 Teenuse teostamisega seotud nõuded
Vajalik on 10% varuseadmete olemasolu, milliseid hoitakse osakonnajuhataja tööruumides ja milliseid saab rikke korral kiiresti kasutada riknenud seadme asendamiseks.
Erandolukordades (Force Major) lähtutakse hädaolukorra plaanist.
4 Vajalik teenuse käitluse ja kasutajate dokumentatsioon
RFID lugejate kasutusjuhend, käru ajami seadistusjuhend.
5 Teenuse käitlemisega seotud inimressursid (isikud ja nende ametialane ettevalmistus).

Ettevõtte IT spetsialist (IT-süsteemide norremspetsialist) ja oskonnajuhtaja (ECDL baastase)
PIDEVA PARENDAMISE PÕHIMÕTTED
1 Pideva parendamise lähenemisviisid ja mehhanismid
Üldise parendamise reeglid vastavad Deming või Shewhart tsüklile, protsesside täiendamise metoodikat Kaizen, (https://en.wikipedia.org/wiki/Continual_improvement_process), jäätmevaba töötlemine (Lean), välearenduse meetod (Agile)
2 Inimressursid ja nende kompetentsused.
Pideva teenuse parendamise haldur (CSI Manager),
Protsessi omanik (Process Owner)